Anbi pagina

Naam

Stichting Jorn Feenstra Toernooi

RSIN

853922962

KvK nummer

60465891

Adres

Postbus 30, 8600 AA Sneek

E-mailadres

info@jornfeenstratoernooi.nl

Bank

NL03 RABO 0173 6040 05

Doel

Het materieel ondersteunen van ANBI-instellingen, met name KiKa

Activiteit

Door middel van de jaarlijkse organisatie van een (internationaal) jeugdvoetbaltoernooi worden zoveel mogelijk financiële middelen gegenereerd ten behoeve van de ondersteuning van KIKA, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het uit de wereld helpen van (kinder)kanker

Bestuur

D.J. van der Wal, voorzitter/secretaris
G.O. Visser, penningmeester

het bestuur werkt onbezoldigd
het bestuur is gezamenlijk bevoegd

Financiële verantwoording

Van de inkomsten en uitgaven heeft de stichting vanaf 2011  een financiële verantwoording opgemaakt en op deze website gepubliceerd. Voor de Jaarrekening en balans 2018 van de stichting kunt u hier klikken.